Công trình tại Flamingo Đại Lải- công trình biệt thự nhà anh Trung.

Hệ nhôm thanh được sử dụng trong công trình là hệ nhôm thanh CYG50 màu ghi, CY80 màu ghi, CYZ80 màu ghi.