Công trình biệt thự nhà anh Tuấn – khu nghỉ dưỡng Đại Lải

Hệ nhôm thanh được sử dụng trong công trình là hệ nhôm thanh CY120 màu ghi, CYZ80 màu ghi.